Home » Praca » Absolwent kierunku geotechnika

Absolwent kierunku geotechnika

Absolwenci kierunków takich jak  geotechnika, są przygotowani do pracy w biurach projektowych, konstrukcyjnych, instytucjach naukowo-badawczych, R&D. Są wykształceni w kierunku kierowania pracami budowlanymi pod kątem prac geotechnicznych tj. budowanie zapór, tras komunikacyjnych oraz podziemnego metra, tuneli, garaży. Można podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie), a także znaleźć zatrudnienie poza granicami kraju. Istnieje także wiele firm prywatnych oferujących usługi geologiczne i geotechniczne, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie.

Wybrane przedmioty na kierunkach związanych z geotechniką to np. mechanika skał oraz gruntów połączone z badaniami laboratoryjnymi, rozpoznawanie skał i gruntów pod kątem projektowania tuneli, nowe metody budowania tuneli (np.austriacka metoda), wykorzystywanie maszyn tarczowych i wiercących do drążenia tuneli, wpływ budowania tuneli na powierzchnię terenu , stateczność skarp i zboczy, studiowanie przypadków związanych ze stabilizacją i wzmacnianiem gruntu, ocena ryzyka w projektach geotechnicznych i budownictwa tunelowego, opracowywanie dokumentacji.

Również SGGW posiada w swojej ofercie studia związane z geotechniką: Projektowanie geotechniczne. Projektowanie geotechniczne jest zgodne z zasadami podanymi w Eurokod 7. Jest to Norma Europejska, będąca częścią Eurokodów, które określają zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej określonych na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego Eurokodów jest dziesięć, począwszy od 0, a skończywszy na 9. Każdy z nich dotyczy projektowania innych konstrukcji.

Zobacz: Geotechnika | titan.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*